The Lounge
The Lounge is a popular venue for meeting friends or family featuring live music on occasion.
 
Bar Food In The Lounge
 
3 Course weekday Business Lunch Available from 12.30-3.00pm
 
Lunch Served: 12:30 PM - 3.00PM
Dinner Served: 6:00 PM - 9.00 PM
 
 
Late Bar At The Lounge
Late Bar @ "The Lounge" is Castlebar's premier over 21's late night venue for drinks & dancing.
 
Opening Times
 
Saturday: 11.00pm-Late
Sunday Bank Holiday Only: 11.00pm-Late
 
 
Club Mantra
Dance the night away at Mayo's #1 Nightclub
 
Opening Times
 
Saturday: 11.30pm - 2.30am
Sunday Bank Holiday Only: 11.30pm - 2.30am
 
All guests receive complimentary entry into all of The Ivy Tower Late Bar and Club facilities

Liên Hệ

Địa chỉ

Ivy Tower Hotel
New Antrim Street
Castlebar
Co Mayo
F23 DT35

Điện Thoại

+353 94 902 2288

Email

reservations@ivytowerhotel.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 94 902 2288

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách